Bớt Nghe Bớt Nói Bớt Nhìn

Bớt Nghe Bớt Nói Bớt Nhìn

Hai người ngồi cãi nhau:

– 1 người nói: 4×4=16

– 1 người nói: 4×4=17

2 người cãi nhau không ai chịu ai, bèn lên quan xử, sau khi nghe câu chuyện, quan phán:

– thằng 4×4=17 được về, thằng 4×4=16 lôi ra đánh 50 gậy

Sau khi bị đánh đủ 50 tên này vẫn ấm ức vào trình quan:

“Thưa quan, sao con trả lời đúng mà lại bị đánh?”

“Mày biết đó là đúng mà còn đi cãi với thằng ngu làm gì, đó là chân lý rồi, cái tội của mày là đi tốn thời gian vào đứa khác, đã ngu mà còn cố chấp, nên bị đánh là phải. Còn cái thằng ngu kia cho về xã hội, xã hội sẽ dạy cho nó, mày có nói cỡ nào nó cũng không nghe đâu.”

Cái gì bạn đã biết chắc chắn là nó đúng thì đừng nên phí thời gian với kẻ khác, và đừng có quá cố chấp bảo thủ quan điểm, bởi vì không ai là hoàn hảo.mọi thứ đều phải được học hỏi.

-Sưu Tầm-

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *