Tình yêu thương 

Phải can đảm lắm người ta mới chọn yêu xa

Phải can đảm lắm người ta mới chọn yêu xa Hai tiếng yêu xa nghe qua thì đơn giản, nhưng thử hỏi mấy ai trong chúng ta có thể chấp nhận một lần? Có người nói với tôi rằng, yêu xa đôi lúc sẽ khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn cả những người cô đơn nhất. Là mang... đọc tiếp