Hòn Đá Sẽ Nổi Hay Chìm?

Thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, một hôm Ngài cùng các đệ tử đi đến một con sông. Nước sông mênh mông, chảy xiết. Đức Phật cúi xuống…

Read more »

Trên Đời Này Vạn Sự Luôn Là Tùy Duyên

Có một câu nói thế này : “Những người chúng ta gặp không phải là tình cờ, Họ đi ngang qua đời ta là có một lý do” 1. Giữa…

Read more »