Con đường phía trước còn rất dài, hãy học cách tự mình bước đi

Con đường phía trước còn rất dài, hãy học cách tự mình bước đi Khi người khác không quan tâm đến bạn, đừng đau lòng, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, ai cũng không thể mãi ở bên bạn. Đừng để cho ai đó hay chuyện gì đó trở thành tất cả của bạn… Cho dù bạn... đọc tiếp