Trải qua những tổn thương, đây là điều tình yêu sẽ dạy bạn

Trải qua những tổn thương, đây là điều tình yêu sẽ dạy bạn Khi chia tay, đừng tin lời đàn ông nói rằng “cho đến khi mất em anh mới biết em quan trọng” bởi vì thực tế chính là họ biết bạn quan trọng, nhưng họ lại kiêu ngạo cho rằng họ sẽ vĩnh viễn không đánh mất bạn.... đọc tiếp