Ân Nghĩa Hay Tình Trường? Rất Nhiều Người Ngày Nay Đều Đã Chọn Sai

Lưu Đình Thức vẫn giữ trọn hôn ước, cưới cô gái mù làm vợ. Người hiện đại ngày nay khi nghe câu chuyện này, thường cho rằng ông thật ngốc….

Read more »