thương vợ chứ không phải sợ vợ

Dưới đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết: Thương vợ chứ không phải sợ vợ. Mời bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ nhé! Thời gian đầu. Nó còn năng mời bạn bè tới nhà chơi (chủ yếu là nhậu nhẹt, chè chén…). Cứ vài ngày một lần. Rồi thưa dần, tới bây... đọc tiếp