Sông càng sâu càng tĩnh người càng hiểu biết càng khiêm nhường

Sông càng sâu càng tĩnh người càng hiểu biết càng khiêm nhường Nước sâu chảy không một tiếng động, nước nông, nước cạn sẽ chảy róc rách. Người nông cạn, khoa trương sẽ giống như nước cạn vậy. Còn người có đủ tĩnh khí, khiêm nhường, biết mình sẽ giống như một nguồn nước sâu. Bạn muốn mình là nguồn... đọc tiếp