Tình yêu thương 

Mẹ già rồi hãy bao dung mẹ hơn – Bức thư khiến hàng triệu người làm con thổn thức!

Mẹ già rồi hãy bao dung mẹ hơn – Bức thư khiến hàng triệu người làm con thổn thức! Ở đời, sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường tình. Khi chúng ta dần lớn lên, cũng là lúc bố mẹ ngày một già đi, cho đến khi họ mãi mãi rời xa chúng ta. Trong trăm điều thiện, chữ hiếu... đọc tiếp