Biết chấp nhận thăng trầm của cuộc sống

Biết chấp nhận thăng trầm của cuộc sống Một vị vua cho gọi người thợ kim hoàn của hoàng cung đến và ra lệnh cho anh ta : – hãy làm cho ta 1 chiếc nhẫn có thể khiến ta biết kiềm chế niềm vui khi hạnh phúc và phấn chấn khi buồn bã. Người thợ kim hoàn chẳng gặp... đọc tiếp