Bài học cuộc sống 

Giá trị của một cuộc sống ý nghĩa

Giá trị của một cuộc sống ý nghĩa Bên cạnh hồ nọ có một cái cây con không biết đã trải qua bao nhiêu mưa nắng mới có thể trở thành cây đại thụ. Mọi người thường thích ngồi dưới gốc cây hóng mát, bọn trẻ con thì thích chơi trò trốn tìm quanh cái cây. Có một con ếch... đọc tiếp