Còn tiếp tục những thói quen này thì não sẽ bé lại như não đà điểu

Còn tiếp tục những thói quen này thì não sẽ bé lại như não đà điểu Đầu của đà điểu có 2 mắt to như quả bi-da choán hết chỗ khiến não của chúng còn có chút xíu. Vì ngốc quá nên dù chạy nhanh đà điểu vẫn bị kẻ thù tóm được do… chạy vòng lại. Nhiều bạn trẻ... đọc tiếp