ra đời hai tay trắng lìa đời cũng trắng hai tay , đời người được mất đều về không, hà cớ sao phải muộn phiền?

Dưới đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết: Ra đời hai tay trắng lìa đời cũng trắng hai tay , đời người được mất đều về không, hà cớ sao phải muộn phiền?. Mời bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ nhé! Trong cuộc sống, mọi việc đều có cái được và cái... đọc tiếp