Mọi thành công đều cần sự nỗ lực tương đương

Mọi thành công đều cần sự nỗ lực tương đương …ông và rất nhiều người mắc một sai lầm rất lớn đó là luôn nghĩ ” người này, người kia chả học hành gì mà vẫn thành công… Tôi chưa thấy trên đời này có một ai thành công dù là một chút mà không học cả, trái lại họ... đọc tiếp