Sếp muốn lương thiện nhưng ai cho sếp lương thiện

Sếp muốn lương thiện nhưng ai cho sếp lương thiện Phận làm nhân viên cũng nhiều cái để kể, nhưng kiếp làm sếp có khá hơn là mấy đâu. Có những điều sếp cũng mong nhân viên hiểu lắm. Chẳng hạn như là: 1. Phận sếp mới vào nên nhân viên không ưa ngay, nên khó bảo. 2. Hôm nào... đọc tiếp