Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Dạy Nguyên Tắc Tìm Người Tri Kỷ

Trong tình yêu lớn và cao quý, bất cứ lời nói và cử chỉ nào cũng phải biểu lộ sự tương kính. Người con gái biết giữ gìn, cũng là…

Read more »