Lưỡi sắc lắm! Hãy nói sau khi nghĩ

Lưỡi sắc lắm! Hãy nói sau khi nghĩ Nếu lưỡi được làm bằng thuỷ tinh, hẳn sẽ nhiều người cẩn thận hơn với lời nói của mình! Tôi biết nhiều người khi giận lên là nói cho bằng sạch, nói cho sướng miệng bất cần đối phương cảm thấy thế nào. Hẳn là họ nghĩ: Lời nói gió bay hay... đọc tiếp