Lá Thư Gửi Con Gái Và Bài Học Cuộc Sống Không “Ai Nợ Ta Điều Gì Cả” Của Doanh Nhân Người Mỹ

Đừng kỳ vọng vào cơ may và đừng trông chờ vào những người xung quanh sẽ luôn đối xử tốt với ta. Harry Browne – một nhà văn, đồng thời…

Read more »