Lương thiện quá, hiền lành quá, đôi khi cũng không tốt

Lương thiện quá, hiền lành quá, đôi khi cũng không tốt Cứ không giỏi từ chối những gì mà mình cảm thấy không thích lắm. Cũng không giỏi phản đối, cãi lại những gì khiến mình bị thiệt thòi. Đôi khi người ta van nài, năn nỉ chút liền sẽ mềm lòng, chẳng đành tâm cự tuyệt. Bản thân lại... đọc tiếp