Có thứ này càng nhiều gia đình càng thịnh vượng

Có thứ này càng nhiều gia đình càng thịnh vượng Người một nhà, bao dung càng nhiều thì hạnh phúc càng nhiều; giữa vợ chồng, bao dung càng nhiều thì tình cảm càng sâu đậm… Bao dung càng nhiều, nhận được càng nhiều hơn. Người một nhà, bao dung càng nhiều thì hạnh phúc càng nhiều; giữa vợ chồng, bao... đọc tiếp