Lời Phật dạy về duyên nợ

Lời Phật dạy về duyên nợ Dưới đây là những lời Phật dạy chúng ta về duyên nợ PHẬT NÓI Người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước, tới trả ơn cho bạn. Đứa con trai ở kiếp này, là chủ nợ của bạn ở kiếp trước, tới để đòi món nợ chưa trả. Đứa con gái... đọc tiếp