Đời người dài hay ngắn?

Đời người dài hay ngắn? Hạnh phúc cũng như khuôn mặt mỗi người, muôn hình vạn trạng lắm. Lòng người thì nhỏ hẹp mà sự ham muốn thì không có điểm dừng. Chỉ cần “biết đủ” thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, không “biết đủ” thì thấy mình luôn thiếu. Chiều thứ 7 tuần trước cả nhà đi dạo. Trên... đọc tiếp