Tình Bạn Là Gì? 10 Từ Bạn Cần Khắc Cốt Ghi Tâm

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình: “Tình bạn là gì” chưa? Trong tiếng Anh, tình bạn là Friendship. 1. F – Forever (Mãi mãi) –> “Một ngày là bạn,…

Read more »