Lời Phật dạy 

Câu chuyện về cô gái cố tình ăn mặc hở hang đi vào chùa và bài học sâu sắc cho mọi người

Câu chuyện về cô gái cố tình ăn mặc hở hang đi vào chùa và bài học sâu sắc cho mọi người Đầu xuân có cô gái lên chùa cười duyên dáng, hỏi một vị tăng: – Thầy thấy tôi ăn mặc thế nào? Vị tăng trẻ lúng túng: – Ờ… thì… không nghiêm túc kín đáo… và…! Cô gái... đọc tiếp
Lời Phật dạy 

Đi chùa

Đi chùa ?Mục đích đi chùa không phải là để cúng lạy, mà vì học hỏi chánh pháp, tập tu đức hạnh. Người Phật tử mới đến với đạo chưa thấm nhuần Phật pháp, nếu không được sự chỉ dạy của Tăng Ni thì làm sao hiểu đạo tu hành. Muốn hiểu đạo lý, Phật tử về chùa để thưa... đọc tiếp