Con Có Thể Mua Một Giờ Của Bố Không?

Con có thể mua một giờ của bố không? – Bố ơi, con có thể hỏi bố một câu được không? – Được chứ, gì vậy? – Người cha đáp….

Read more »