Ở đời điều gì bản thân không muốn thì chớ ép người khác phải làm

Ở đời điều gì bản thân không muốn thì chớ ép người khác phải làm Cổ nhân giảng: “Vạn vật hữu linh“. Bất kể sinh mệnh nào, dù là thực vật hay động vật, đều có linh tính. Cũng lại có câu: “Nhân chi sơ, tính bản thiện“. Xét rộng ra, có thể hiểu rằng đặc tính bản nguyên của... đọc tiếp