Những Câu Châm Ngôn Sâu Sắc Nhất Mọi Thời Đại

Một cụ già đã nghỉ hưu ở thành phố Thái Nguyên đã gọt giũa câu chữ thành những câu thành ngữ thời hiện đại có ý nghĩa giáo dục rất…

Read more »