Một Bài Học Giá Trị Về Cách Làm Người

Học làm người, học cách đối nhân xử thế, hãy luôn mở rộng tấm lòng nhân từ, tâm thiện để đối diện với vạn vật trên đời này thì cuộc…

Read more »

Những Nguyên Tắc Vàng Để Thành Công Trong Đắc Nhân Tâm Của DALE CARNEGIE

“Khi tranh luận với một người, bạn cần định hướng để sau cuộc tranh cãi bạn sẽ có thêm một người bạn.” Diodore. 1. Không chỉ trích, oán trách hay…

Read more »

9 Nguyên Tắc Cơ Bản Trong Giao Tiếp Và Cư Xử

Trong khi trao đổi, nói chuyện, có những nguyên tắc cơ bản cần biết để hợp lòng người nghe, như vậy bạn sẽ chiếm được cảm tình của họ và…

Read more »

Muốn Cuộc Đời Suôn Sẻ Thì Phải Ứng Xử Thận Trọng, Có Vài Điều Bạn Cần Nhớ

SUÔN SẺ LÀ GÌ Mấy điều này được đúc kết từ người xưa, em đọc thấy rất hay, đúng, ngắn gọn và rất cần cho cuộc sống. Quả thật ứng…

Read more »