Những Nguyên Tắc Vàng Để Thành Công Trong Đắc Nhân Tâm Của DALE CARNEGIE

“Khi tranh luận với một người, bạn cần định hướng để sau cuộc tranh cãi bạn sẽ có thêm một người bạn.” Diodore. 1. Không chỉ trích, oán trách hay…

Read more »