Phúc Lớn Do Trời Phúc Nhỏ Do Người

Phúc Lớn Do Trời Phúc Nhỏ Do Người

Cha ông ta thường nói, vận mệnh của con người đã được định sẵn và tất cả đều cần tuân theo thiên ý. Mọi sự cố gắng của con người có lẽ là mất công hay sao? Nhưng kỳ thực mọi thứ đều không là vô ích.

Đại Phúc Tại Thiên, Tiểu Phúc Tại Tạo

Ý nói phúc lớn là do Trời cho, phúc nhỏ là do con người làm lên. Câu nói này khuyên con người trên thế gian phải biết được đạo lý vừa thuận theo Trời, vừa cần cù chăm chỉ và tự mình cố gắng thì mới có phúc.

Người xưa tin rằng:” nhân sinh trên đời, có bao nhiêu tạo hóa và thành tựu được công lao sự nghiệp gì, trên cơ bản đều là đã được Thần an bài sẵn.” Những thứ con người có thể thay đổi được là kỳ thực rất hữu hạn.

Mưu Sự Tại Nhân, Thành Sự Tại Thiên

Chỉ nói người tính chuyện nhưng Trời cho thành bại và câu “Nhân đích mệnh, thiên chú định, khiếu nhĩ hưởng phúc bất thụ chứng”, chỉ ý nói rằng mệnh của con người là do Trời đã chú định.

Nếu điều gì cũng đã định sẵn rồi mà không thể cải biến được thì chẳng phải con người sẽ không còn động lực để vươn lên sao? Và đương nhiên là không phải vậy bởi vì còn có “tiểu phúc tại tạo” (những phúc lộc nhỏ là do con người tự tạo lên).

Những may mắn và phúc phận nhỏ chúng là những điều mà con người có thể tạo lên thông qua sự cố gắng. Vì khi người ta nỗ lực, cố gắng thì sẽ đạt được kết quả xứng đáng và có lao động thì sẽ có thu hoạch. Đây cũng là đạo lý rất phổ biến trong nhân gian từ xưa đến nay trong xã hội.

Thực ra từ căn bản mà nói mọi sự cố gắng của con người là không bao giờ uổng phí mà trái lại đều là có thành quả, chỉ là có thành quả là đã được hưởng thụ từ trước rồi thì có kết quả là sau này mới được tận hưởng mà thôi.

“Đại phúc tại Thiên, tiểu phúc tại tạo” thực ra là một “phương thuốc” hay trị tâm. Người nào có thể hiểu rõ được nguyên lý này thì người đó có thể thuận theo tự nhiên và tâm không loạn. Đồng thời không mất cân bằng cũng không đòi hỏi quá phận,cũng không ngừng vươn lên, không lười biếng , không tiêu cực, không cực đoan, sống hồn nhiên lạc quan. Tóm lại, trí tuệ truyền thống thật không thể xem thường!

-Sưu tầm-

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *